Kontakt:

Email: cz.pietryga@gmail.com

Tworzę od 1975 roku. Jestem jednym z założycieli grupy artystycznej „Debiuty” istniejącej w latach 1976 – 1985 w Kaletach.

W latach 1977 – 1984 zajmowałem czołowe miejsca w przeglądach twórczości plastycznej pod tą samą nazwą.

W 1991 ukończyłem studia magisterskie na wydziale pedagogiczno – artystycznym Uniwersytetu Śląskiego oraz w 1993 studia podyplomowe z zakresu Ochrony Przyrody i Środowiska na w Wydziale Leśnym Akademii Rolniczej w Krakowie.

Jestem członkiem Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików. Zajmuję się rysunkiem, grafiką użytkową oraz malarstwem sztalugowym. Ilustruję dla prasy regionalnej, współpracowałem z Telewizją Polską jako rysownik.

Wystawy i plenery:

Plener Plastyczny Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych – Koniecpol 1976

Plener Plastyczny Centralnej Rady Związków Zawodowych – Olsztyn k/ Grunwaldu 1977

Plener Plastyczny Krakowskiego Okręgu Wojskowego – Międzybrodzie Bialskie 1994

Plener Plastyczny Krakowskiego Okręgu Wojskowego – Niedzica 1995

Plenerze interdyscyplinarnym „Sztuka dla Pokoju” w 1996

Ogólnopolski Plener Plastyczny organizowanych przez Wojska Lotnicze w Świdwinie w latach 2000 – 2008 i 2014

Międzynarodowy Plener Artystów Wojskowych – Węgry 2000

III Międzynarodowy Plener Plastyczny Wojska Polskiego – Zakopane 2004

Międzynarodowy Plener WP Puńsk-Suwałki-Wilno 2005

Międzynarodowy Plener Wojska Polskiego -Kuźnica 2006

Plener Klubu Wojsk Lotniczych – Świdwin 2007

Międzynarodowy Plener Artystów Wojskowych – Węgry 2008

Międzynarodowy Plener Plastyczny Wojska Polskiego – Lubliniec 2008

Międzynarodowy Plener Plastyczny Wojska Polskiego - Bielsko 2010.

X Międzynarodowy Plener Plastyczny Wojska Polskiego – Żagań 2012

Plener zorganizowany przez Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

w Warszawie – Przewięź k/Augustowa 2012

Plener zorganizowany przez Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

w Warszawie – Przewięź k/Augustowa 2013

Nagrody:

- I nagrodę w Przeglądzie Twórczości Plastycznej Wojska Polskiego - Bydgoszcz 2005,

- II nagrodę w Przeglądzie Twórczości Plastycznej KOW w 1995 r.,

- III miejsce w X Biennale Twórczości Plastycznej Wojska Polskiego „ARS 2010″ w Rzeszowie,

- wyróżnienie podczas III Biennale Plastyków Wojskowych „ARS 96” w 1996 r.

- wyróżnienie podczas XI Biennale Twórczości Plastycznej Wojska Polskiego Sieradz 2012.

- wyróżnienie Dyrektora Departamentu Wychowania i promocji Obronności MON w Przeglądzie Filmów, Fotografii i Plastyki Wojska Polskiego OPFA 2014, Warszawa –Wesoła 2014.

WAŻNIEJSZE WYSTAWY INDYWIDUALNE:

1979 – Klub ZSMP „PAPIRUS” Kalety

1988 - Klub ZSMP „PAPIRUS” Kalety

1999 – Galeria „Higgins” Piekary Śląskie.

1999 – Biblioteka Miejska Piekary Śląskie.

2000 – Galeria Biblioteki Miejskiej w Piekarach Śląskich

2002 - Miejski Dom Kultury w Kaletach.

2003 – Galeria Klubu Krakowskiego Okręgu Wojskowego –Kraków

2003 – Centrum „Silesiana” Lubliniec – Kokotek.

2004 – Galeria Urzędu Miasta Tarnowskie Góry

2004 – Galeria Urzędu Miasta Tarnowskie Góry.

2006 - Galeria Klubu Dowództwa Wojsk Lądowych w Warszawie.

2006 – Tarnogórskie Centrum Kultury

2009 – Ośrodek Wypoczynkowy „SILESIANA” Lubliniec - Kokotek

2007 – Galeria „ANTRESOLA” Biblioteka Miejska w Tarnowskich Górach

2011 – Pałac w Rybnej.

2011 - Klub 22 „Galeria na Tynku” w Tarnowskich Górach

2012 – Pałac w Rybnej

2014 – Galeria „ANTRESOLA” Biblioteka Miejska w Tarnowskich Górach

2014 - Galeria sztuki w Centrum Kultury Śląska w Nakle Śląskim